LUISTAAKO VAI KARSTAAKO, 2-TAHTI ÖLJYT TARKASTELUSSA

Viime syksynä päätimme selvittää moottorikelkkakäytössä olevien 2-tahti öljyjen ominaisuuksia. Melkoisen nopeasti projektin käynnistämisen jälkeen tuli selväksi, että olemme tekemisessä varsin laajan ja monelta osin teknisestikin vaikean tehtävän edessä. Niinpä rajasimme ensinnäkin tutkittavien öljyjen määrän noin kymmeneen ja toisaalta päätimme selvittää tuotteista ne ominaisuudet, joihin resurssiemme ja mittausvälineemme antoivat mahdollisuuden. Jaottelimme öljyt kolmeen pääryhmään, ensinnäkin huoltoasemien hyllyltä ostettavia hinnaltaan kohtuullisen edullisia perustuotteita edustivat Esso Special 2-T, Teboil SelfMix, Mobil Super 2-T, Shell Advance ja Neste Super 2-T. Kelkkamerkkien omia öljyjä edustivat Arctic Cat Injection Oil, Polaris Premium 2 Cycle Lubricant, Bombardiern Rotax Two-stroke Injection oil ja Yamalube 2-Cycle Engine Oil. Astetta hinnakkampaan ryhmään valitsimme Pennzoil Snowmobile Oil, Motorex Polar Synt, Castrol SR ja Neste 2-T Bio Universal. Kaikkiaan kolmetoista eri tuotetta, jotka toiveen mukaan edustivat kohtuullisen hyvää otantaa markkinoilla olevista eri öljyistä. Markkinoilla on luonnollisesti huomattavasti enemmän valinnan mahdollisuuksia, mutta testin tekeminen oli jo tälläkin määrällä kohtuullisen työlästä.

Alusta asti oli selvää, että Rovaniemen Ammattikorkeakoulun kohtuullisen hyvästä välineistöstä ja päättyvän autoteknikkoluokan oppilaista huolimatta pystyisimme selvittämään öljyistä vain tiettyjä ominaisuuksia, joten tämän testin perusteella ei ole oikeutettua valita voittajaa tai häviäjää. Yritämme kuitenkin antaa vastauksen kysymykseen onko eri hintaryhmien välillä eroja ja toisaalta antamaan jonkinlaisen kuvauksen eri tuotteiden ominaisuuksista.

Testin aikana suoritimme joukon kokeita ja mittauksia, joilla öljyjen ominaisuuksia selviteltiin. Sekoittuvuutta tarkastelimme jäähdyttämällä sekä bensiini, että öljy –20 asteeseen, jonka jälkeen öljy ruiskutettiin mittalasissa olevaan polttoaineeseen. Yleisesti voi sanoa, että jo tässäkin lämpötilassa sekoittuvuus ei ole kovinkaan hyvä. Kuinka paljon ominaisuudella on käytännön merkitystä tämän päivän tuoreöljyvoiteluilla varustetuissa kelkoissa onkin toinen kysymys, mutta ei hyvästä sekoittuvuudesta ainakaan mitään haittaa ole. Sen voi kuitenkin kokeen perusteella sanoa, että kylmä öljy ei kylmään polttoaineeseen juurikaan sekoitu ilman astian ravistelua tai jotain muuta apuneuvoa. Kelkalla ajettaessa liikettä on kylläkin riittävästi, joten niissä, lähinnä kilpailutarkoituksiin rakennetuissa malleissa, joissa käytetään seosbensiiniä sekoittuminen tapahtuu ilman eritystä ravistelua.

Viskositeetti mitattiin Coloran kuulaviskosimetrillä lämpötilavälillä –20 - + 5 asetta Celsiusta. Käytännössä kaikki tuotteet selvisivät kunnialla tällä lämpötilavälillä. Jos kelkkaa kuitenkin käytetään todella kylmissä olosuhteissa, niin kuin tämän talven ennätyspakkasissa toimineet sähkölinjojen korjaajat Inarin kairassa joutuivat tekemään, alkaa kylmässä korkean viskositeetin omaavien öljyjen pumpattavuus olla rajamailla. Kokeilimme kelkan öljypumpun toimivuutta –25 asteessa. Öljy tuli putkistosta pienen odottelun jälkeen, mutta pumppua pyörittänyt porakone ilmaisi äänellään, että vastus oli kova. Samoin pumpun imuletkuun ilmestyi ilmakuplia, joten juoksevuus ei ollut enää kovin hyvä. Käytössä niin pumpun kuin pumpattavan öljynkin lämpötila kelkan kuomun alla nousee kohtuullisen nopeasti, joten ongelma poistuu itsestään. Kovasta pakkasesta käynnistettäessä on syytä kuitenkin ajatella myös voitelusysteemin toimintaa ja lämmittää pelin ennen suurempaa kuormitusta.

Leimahduspiste tutkittiin Herzog Laudia / Pensky-Martens mittalaitteella. Systeemi on käytännössä varsin yksinkertainen. Öljynäytettä kuumennetaan pienessä astiassa ja näytteen lämpötila seurataan. Kun näytteestä höyrystyvät kaasut syttyvät astian yläpuolella olevan liekin avustamana, olaan öljyn leimahduspisteessä. Kaksitahtiöljyjen leimahduspisteen tutkiminen on jossain määrin epäkiitollista työtä, koska monet öljyista ovat ns. esisekoitettuja juoksevuuden ja sekoittuvuuden parantamiseksi. Seosaineena käytetään yleisesti polttoaineen valmistuksessä syntyviä liuottimia ja seosaineiden pitoisuudet voivat olla 20 % luokkaa. Nämä liuottimet höyrystyvät kohtuullisen alhaisissa lämpötiloissa ja niinpä meidän käyttämä mittaus ei antanut oikeaa kuvaa öljyjen lämmönkestävyydestä. Tuloksista päätellen ainoastaan Nesteen Bio on täyttä tavaraa tässä suhteessa ja kaikki muut sisältävät jotakin ohenninta.

Savutus tai paremminkin näkyvän savun määrä mitattiin diesel moottoreiden Bear Smoke Testerillä, jossa käytetään Androssin optista mittakammiota. Mittauksen aikana kelkkaa kuormitettiin dynamometrin avulla, mittanäyteletku asennettiin suoraan pakoputkeen, josta näyte imetään mittakammioon. Kammiossa olevasta näytteestä tutkitaan optisesti valon läpäisyn muuttuminen. Tämä koe antoi yllättävä suuria eroja eri öljyjen välille. Mittausarvot vaihtelivat Nesteen Super 2-T:n 0.39:stä saman talon Bion 2.0:aan. Pienempi arvo merkitsee luonnollisesti vähäisempää näkyvän savun määrää. Taas kerran on syytä todeta, että tulokset ovat vain suuntaa antavia. Me pystyimme toteamaan savun määrän, emme savun laatua, joka on epäilemättä vähintäänkin yhtä oleellinen tekijä.

Karstan muodostus selvitettiin tekemällä jokaisella tutkittavalla tuotteella vastaavan mittainen koeajolenkki. Reitti oli pituudeltaan 40 km ja kuormituksen lisäämiseksi kelkan perään oli kytketty reittilana. Lenkin jälkeen moottorin toisen sylinterin kansi avattiin ja tulos valokuvattiin. Männän pää ja sylinterikansi puhdistettiin ennen seuraavaa näytettä. Kelkan öljysäiliö ja pumppu tyhjennettiin ja uusi koeajolenkki oli edessä. Tämä käytännön koe antoi ehkä selkeimmän kuvan öljyjen ominaisuuksista. Kaikki täys synteettiset tuotteet pitävät moottorin puhtaana ja karstan muodostus on vähäistä. Osa synteettisistä öljyistä Nesteen Super 2-T ei toiminut toivotulla tavalla, kaksi muuta sen sijaan olivat erittäin vähäkarstaisia. Mineraalipohjaisten öljyjen ongelmana on runsas karstan muodostus.

Mitä sitten jäi käteen parin viikon uurastuksesta. Ainakin tunne siitä, että tämän tyyppisen testin tekeminen on melkoisen vaikeaa työtä. Jollain keinolla pitäisi päästä kiinni kaikkein oleellisempaan eli öljyn voitelukykyyn ja myöskin voitelukyvyn säilymiseen silloin kun moottorin lämpötila syystä tai toisesta nousee normaalilukemien yläpuolelle. Saimme myöskin selville, että kalliimmat yleensä täys synteettiset öljyt pitävät moottorin puhtaana. Valmistajien merkkikohtaiset edullisemmat vaihtoehdot ovat ongelmattomia tuotteita. Catin öljy muodostaa runsaasti karstaa, Rotaxin voiteluaine savuttaa, Polaris on hyvää keskitasoa ja Yamahan osa synteettinen on hintansa arvoista. Huoltoaseman hyllytä löytää erinomaisia tuotteita kuten Shellin Advance osoittaa ja kaikki muutkin toki hoitavat hommansa, joskin runsas karstan muodostus saattaa jossakin tapauksissa aiheuttaa ongelmia.

Öljy öljyltä:

Esso Special 2-T Hinta: 23.00 mk/l
Sekoittuvuus: 2
Viskositeetti: 2
Leimahduspiste: 4 94 astetta C
Savutus: 5 0.40
Karstanmuodostus 2

Mineraalipohjainen perusöljy. Korkea leimahduspiste antaa odottaa hyviä voiteluominaisuuksia. Korkea viskositeetti kylmässä saattaa aiheuttaa ongelmia superpakkasilla. Savuttaa vähän, mutta muodostaa paljon karstaa.

Teboil SelfMix Hinta: 16.90 mk/l

Sekoittuvuus: 3
Viskositeetti: 3
Leimahduspiste: 3 76 astetta C
Savutus: 5 0.49
Karstanmuodostus 2

Mineraalipohjainen perusöljy. Edullinen hinta. Ei pahemmin savuta, mutta karstaa moottorin.

Mobil Super 2-T Hinta: 24.00 mk/l

Sekoittuvuus: 4
Viskositeetti: 4
Leimahduspiste: 4 84 astetta C
Savutus: 3 1.50
Karstanmuodostus 3

Mineraalipohjainen perusöljy. Sekoittuu hyvin myös kylmässä. Viskositeetti lukemat kunnossa, mutta savun muodostus turhan runsasta. Kohtuullinen karstanmuodostus.

Shell Advance Hinta: 32.00 mk/l

Sekoittuvuus: 4
Viskositeetti: 4
Leimahduspiste: 3 80 astetta C
Savutus: 5 0.55
Karstanmuodostus 5

Osa synteettinen perusöljy. Hyvä sekoittuvuus ja asialliset viskositeetti lukemat. Kohtuullinen leimahduspisteen korkeus. Erinomainen savutusarvo ja erinomainen moottorin puhtaus. Huippuluokan öljy ja edullinen hinta laatuun nähden.

Neste Super 2-T Hinta: 35.00 mk/l

Sekoittuvuus: 3
Viskositeetti: 3
Leimahduspiste: 3 77 astetta C
Savutus: 5 0.39
Karstanmuodostus 2

Osa synteettinen perusöljy. Erinomaisen vähäinen savutus ja muutkin mittaustulokset kohtuulliset. Karstanmuodostus poikkeuksellisen runsasta tämän tyyppiselle perusöljylle.

Arctic Cat Hinta: 39.00 mk/l

Sekoittuvuus: 3
Viskositeetti: 3
Leimahduspiste: 3 67 astetta C
Savutus: 5 0.43
Karstanmuodostus 2

Mineraalipohjainen moottorikelkkaöljy. Vähän savuttava, mutta vahvasti karstaava merkkiöljy. Muut mittaustulokset keskitasoa.

Bombardier Rotax Hinta: 30.00 mk/l

Sekoittuvuus: 3
Viskositeetti: 4
Leimahduspiste: 3 78 astetta C
Savutus: 5 1.83
Karstanmuodostus 3

Mineraalipohjainen moottorikelkkaöljy. Kohtuullinen sekoittuvuus ja hyvä viskositeetti varmistavat toimivuuden. Kohtuullinen esiohennus, koska leimahduspiste ei liian alhainen. Savuttaa reippaasti ja muodostaa karstaa vähän liikaa.

Polaris Hinta: 24.00 mk/l

Sekoittuvuus: 2
Viskositeetti: 4
Leimahduspiste: 3 72 astetta C
Savutus: 5 0.52
Karstanmuodostus 3

Mineraalipohjainen moottorikelkkaöljy. Hyvä viskositeetti ja kohtuullisen matala leimahduspiste olisi pitänyt merkitä parempaa sekoittuvuutta. Vähäinen savutus ja asiallinen karstanmuodostus. Edullinen hinta.

Yamalube Hinta: 42.00 mk/l

Sekoittuvuus: 2
Viskositeetti: 2
Leimahduspiste: 3 65 astetta C
Savutus: 5 0.65
Karstanmuodostus 5

Osa synteettinen moottorikelkkaöljy. Jäykähköä ja huonosti sekoittuvaa alhaisesta leimahduspisteestä huolimatta. Savutusarvo ja karstanmuodostus huippuluokkaa. Perusteita merkkiöljyjen kalleimmalle hinnalle löytyy.

Penzzoil Snowm. Oil Hinta: 95.00 mk/l

Sekoittuvuus: 4
Viskositeetti: 3
Leimahduspiste: 3 68 astetta C
Savutus: 5 0.45
Karstanmuodostus 4

Synteettinen moottorikelkkaöljy. Hyvä sekoittuvuus ja kohtuulliset viskositeetti lukemat. Aika alhainen leimahduspiste. Erinomainen savutusarvo ja hyvä moottorin puhtaus. Huippuluokan öljy, mutta niin on hintakin.

Motorex Polar Synt Hinta: 65.00 mk/l

Sekoittuvuus: 2
Viskositeetti: 5
Leimahduspiste: 2 54 astetta C
Savutus: 4 0.95
Karstanmuodostus 4

Synteettinen moottorikelkkaöljy. Tämä öljy ei jähmety putkistoon Siperian pakkasessakaan, mutta saattaa leimahtaa Saharan kuumuudessa. Savuttaa korkeintaan kohtuullisesti ja moottorikin pysyy puhtaana. 

Castrol SR Hinta: 59.00 mk/l

Sekoittuvuus: 4
Viskositeetti: 5
Leimahduspiste: 3 72 astetta C
Savutus: 3 1.30
Karstanmuodostus 4

Synteettinen perusöljy. Hyvä sekoittuvuus ja viskositeetti kertoo, että öljy toimii myös tosi alhaisissa lämpötiloissa. Kohtuullinen leimahduspisteen korkeus. Keskitason savutusarvo ja hyvä moottorin puhtaus. Hyvä täys synteettinen öljy ja siedettävään hintaan.

Neste Bio 2-T Hinta: 45.00 mk/l

Sekoittuvuus: 2
Viskositeetti: 2
Leimahduspiste: 5 153 astetta C
Savutus: 2 2.00
Karstanmuodostus 5

Synteettinen perusöljy. Täyttä tavaraa. Viskositeetiltaan jäykkää ja sekoittuvuus kylmänä heikohkoa. Lämmönkesto omaa luokkaa. Savuttaa runsaasti, mutta savun koostumus mittaajien mukaan miellyttävä esim. hajun osalta. Moottorin puhtaus testin paras. Edullinen hinta synteettiselle tuotteelle.